Abatment, odnosno suprastruktura predstavlja sinonim za protetsku komponentu na implantu. 

Prostije rečeno, ako je zadatak implanta da zameni koren zuba, onda je uloga abatmenta da nadoknadi krunicu zuba. To znaci da se bez abatmenta (suprastrukture) buduća krunica ne može povezati sa implantom u samoj kosti. Ugradnjom kvalitetnog abatmenta sa implantom, dobija se jedna čvrsta struktura koja će pacijentu pružiti sigurnost pri svakom zagrižaju. 

Abatmenti

Kako se današnja medicina i stomatologija neprekidno razvijaju, isto tako se razvijaju i unapređuju novi materijali koji doprinose podizanju kvaliteta samih protetskih nadoknada. Samim tim, postoji i više različitih vrsta abatmenta u zavisnosti od kog materijala su izrađeni, a to mogu biti:

  • Titanijumski abatmenti,
  • Cirkonijumski abatmenti
  • Peek abatmenti
  • Kombinovani abatmenti (jedan deo je od titanijuma dok je drugi od cirkona ili peek-a) i mnogi drugi.

Osim podele zasnovane na materijalu od kog su napravljeni, abatmenti se dele I na osnovu namene:

  • Abatmenti za privremene krunice
  • Abatmenti za definitivne krunice ( ravni i abatmenti pod uglom) 
  • Multi – unit abatmenti 

Ovo bi bile najvažnije informacije o abatmentima, a preporučujemo da pročitati i nešto više o samim implantima kao i o proceduri njihove ugradnje. Ukoliko nemate zube, a hoćete trajno i sigurno rešenje, pogledajte još i All on 4 i All on 6 rešenja sa implantima.