ORALNA HIRURGIJA

nadogradnja istrošene

zubne kosti – augmentacija

Gubitak zuba često dovodi i do gubitka kosti. Zube možemo izgubiti iz više razloga: bolesti desni, karijesa, upala ili mehaničkih povreda.

Nadogradnja kosti ili augmentacija je postupak kojim se presađuje vlastita kost ili se ugrađuje veštačka kost. Kost se uglavnom ugrađuje u slučajevima kad je potrebno ugraditi implant, a gustina, širina ili visina kosti nije dovoljna da bi podržala implant, pa je potrebno povećati njen volumen.

U zavisnosti od toga koliko kosti je potrebno nadograditi i koja se tehnika koristi, ovaj postupak traje između 30 minuta i 2 sata. Postupak se uglavnom izvodi uz upotrebu lokalne anestezije i nije bolan.

Nakon presađivanja ili nadogradnje, potrebno je da prođe par meseci da bi došlo do potpune osteointegracije (srastanje kosti). Postoji više različitih metoda nadogradnje ili presađivanja kosti, a koju od njih će koristiti, odlučuje vaš zubar s obzirom na količinu i mesto ugradnje implantata. Nakon nadogradnje kosti, potrebno je da prođe između 4 i 9 meseci za postavljanje zubnog implanta.

Oralna hirurgija nadogradnja kosti
Apikotomija - resekcija korena zuba

APIKTOMIJA

Odstranjenje korena zuba

Apikotomija je hirurško odstranjenje vrha korena zuba (apex). Hirurško odstranjenje se primenjuje kod prisutnog patološkog procesa, granuloma ili ciste. Apikotomija omogućava sanaciju i očuvanje zuba koji se ne mogu izlečiti konzervativnom terapijom, automatski sprečavajući gubitak zuba ili vađenje zuba. Postupak apikotomije je potpuno uspešan postupak kojim se uklanja proces na vrhu korena zuba. Sam postupak podrazumeva i obavezno punjenje kanala korena.

U našoj ordinaciji sve hiruške intervencije koje se primenjuju izvode se potpuno bezbolno.

• Vađenje zuba
• Apikotomija – resekcija korena zuba
• Resekcija frenuluma
• Režanj operacija