ORTODONCIJA

PROMENA RASTA I

POLOŽAJA ZUBA

Ortodoncija je deo stomatologije koji se bavi ispravljanjem poremećaja rasta i položaja zuba. Lečenje ovakvih deformiteta položaja zuba najbolje je raditi u dečijem uzrastu, mada se ona može raditi i kod odraslih osoba. Procedura nije toliko duga koliko je dug proces vraćanja u ispravan položaj, ali ume da bude komplikovana i da zahteva stručnost i iskustvo ortodonta, doktora koji se bavi navedenom granom stomatologije.

Nakon 35 godina uspešnog obavljanja kompleksnih radova iz oblasti stomatologije, odlučili smo da je vreme da naše poslovanje intenziviramo u pravcu implantologije, estetske stomatologije i ortodoncije, kao grana stomatologije koje važe za komplikovane. Spremni smo da ponudimo sve usluge i prihvatimo se svih zadataka u cilju očuvanja i poboljšanja osmeha pacijenata.

Fiksna proteza za ispravljanje zuba

FIKSNA PROTEZA

Fiksna proteza ili fiksni ortodontski aparat je fiksiran za zube i zahteva zdrave ili kompletno sanirane zube i meka tkiva pacijenta. Terapija u proseku traje jednu i po godinu, u zavisnosti od težine slučaja. Nakon skidanja fiksnog aparata, pacijent treba da nosi retencione folije za održavanje rezultata. Postoje fiksne proteze sa metalnim i estetskim bravicama.

aktivni mobilni aparat za ispravljanje zuba

AKTIVNI APARAT

Aktivni aparati su pokretni aparati za ispravljanje ortodontskih nepravilnosti kod dece sa mešovitom denticijom – tj. kod dece u školskom uzrastu, za uspešnu terapiju potrebna je saradnja pacijenta i roditelja, s obzirom da ih pacijent (dete) sam skida i stavlja. Kontrole su na mesec dana.

Lingvalni fiksni aparat

Lingvalni fiksni aparat

Lingvalna ortodoncija je ispravljanje zuba uz pomoć fiksnog aparata koja se lepi sa unutrašnje strane zuba što znači da je on nevidljiv. Ovo nekada predstavlja odlučujući faktor zbog čega se ova tehnologija primenjuje uglavnom u lečenju odraslih pacijenata. Kao i kod ostalih metoda, period nošenja aparata varira od pacijenta do pacijenta.