CAD/CAM TEHNOLOGIJA

CAD/CAM (Computer-Aided Design and Computer-Aided Manufacturing in Dentistry) tj. kompjuterom vođena izrada i dizajn. Podrazumeva specifičan i sofisticiran način izrade zubnih nadoknada. Uz pomoć savremene kompjuterske tehnologije skeniranjem modela ili vilice pacijenta u digitalnoj formi dobija se 3D model na kome se uz pomoć softvera za modelovanje i dizajn zuba virtuelno modeliraju zubne nadoknade a nakon toga i izrađuju uz pomoć kompjutera mašinskim glodanjem keramičkih blokova.

Ova nova CAD /CAM tehnologija donela je nove standarde u izradi zubnih nadoknada kao i nove keramičke materijale znatno unapređene i bolje od predhodnih materjala koji su se koristili klasičnoj ručnoj izradi zubnih nadoknada. Primenom ove tehnologije imamo mogućnost da zube izradimo od potpune keramike ili keramike ojačane zirkon oxidnom osnovom a to znači da možemo raditi mostove velikih raspona.

Ono što je bitno za pacijentada je procedura za izradu bezmetalnih krunica i mostova je standardna nakon brušenja zuba uzima se otisak koji se šalje u laboratoriju gde se precizno skeniraju modeli vilica pacijenata i izrađuju bezmetalne konstrukcije na koje se nanosi sloj vrhunske esteske keramike u željenoj boji.

Ovom metodom možemo izraditi krunice, mostove inleje, onleje različitih nijansi od standardnih do zuba jako bele nijanse prirodne topline i transparencije.

Takođe mogu se izraditi krunice i mostovi na ugrađenim implantima što predstavlja najviši nivo kvaliteta u današnjoj stomatološkoj rehabilitaciji.
Materijale koje upotrbljavamo za izradu su bioinertni i klinički ispitani vrhunskog kvaliteta poznatih svetskih proizvođača Vita –Zahanfabrik, Ivoclar-Vivadent.

Vreme koje je potrebno za izradu ovih nadoknada iznosi od 2 do 5 dana u zavisnosti od veličine restauracije.

Sve nadoknade se izrađuju u laboratoriskim uslovima što značajno utiče na estetiku i preciznost same nadoknade.

Poznato je da danas sve više ljudi oboljeva od raznih tipova alergija važno je znati da nam današnja savremena stomatologija nudi rešenje na bezmetalnim osnovama primenom novih materjala u izradi bezmetalnih keramičkih rešenja koja su značajno bolja od klasičnih sa metalnim osnovama. Pored vrhunske estetike najvažnije je spomenuti zdravstveni aspekt jer se u organizam ne unose metali koji mogu negativno uticati na organizam oslobađajući negativne jone koji prebojavaju gingivu zuba.