BLOG

Za vaše nove osmehe!

Posle ugradnje zubnih krunica ili mostova, dolazi do zablude kod pacijenata da je sa oralnom higijenom gotovo. Međutim, mere oralne higijene treba da se sprovode i dalje ako ne i rigoroznije, temeljnije i detaljnije kako bi veštački zubi trajali duže i kvalitetnije.

Kod pacijenata sa zubnim krunicama ili mostovima najosetljiviji deo je spoj veštačke krunice sa ostatkom zuba. U tom prostoru može da dođe do upale desni ili nastanka kvara na zubu. Da ne bi došlo do ovih i sličnih problema, oralna higijena veštačkih zuba mora biti redovna i pravilna. Redovno pranje zuba, četkicom odgovarajuće mekoće, kao i upotreba paste za zube.

Pored ove osnovne rutine pranja zuba, preporučujemo i upotrebu zubnog konca. Za detaljnije čišćenje, naročito ispod mostova, gde je najteže očistiti površinu preporučujemo upotrebu oralnog tuša.

Takođe, preporučujemo izbegavanje konzumiranja alkoholnog pića, duvana (cigareta), kao i hrane i pića sa visokom koncentracijom šećera. Cigarete mogu da izazovu diskoloraciju veštačkih zuba, kao i probleme sa infekcijama patrljka. Što se tiče pića i hrane sa visokom koncentracijom šećera, oni ne mogu izazvati problem na samom zubu, ali mogu izazvati infekcije na desnima. Zbog toga treba izbegavati stvaranje kisele sredine u kojoj bakterije napadaju desne.

Prosek trajanja veštačkih zuba je 20 godina, ali uz dobru i pravilnu higijenu oni mogu potrajati i duže. Redovan odlazak kod stomatologa, veoma je važan u sprečavanju nastanka problema. Ako osećate bilo kakav bol ili neprijatnost, obavezno se javite stomatologu na vreme.

Bol i preskakanje viličnog zgloba

Bol i preskakanje viličnog zgloba

Vilični zglob (temporomandibularni zglob) povezuje donju vilicu (mandibulu) sa kostima lobanje. Čine ga dve zglobne površine (vilična jama i glava gornje vilice) i disk koji je postavljen između njih. Osim globne čaure, na njemu se nalaze i pripoji ligamenata i mišića...

Kombinovani protetski radovi

Kombinovani protetski radovi

Kombinovani protetski radovi podrazumevaju kombinaciju fiksne i mobilne zubne protetike. Primenjuje se u slučajevima kada u bočnoj regiji nema dovoljno zuba ili preostali zubi nisu dovoljno kvalitetni (čvrsti i stabilni) kako bi se izgradio fiksni rad (most), a pritom...

Lečenje kanala korena zuba

Lečenje kanala korena zuba

Lečenje kanala korena zuba predstavlja, žargonski rečeno, vađenje zubnog živca. Predstavlja endodontsku terapiju i jednu od najnepopularnijih stomatoloških intervencija na ovim prostorima usled uvraženog mišljenja da je to bolna procedura. Ukoliko se izvodi pravilno i...