Vilični zglob (temporomandibularni zglob) povezuje donju vilicu (mandibulu) sa kostima lobanje. Čine ga dve zglobne površine (vilična jama i glava gornje vilice) i disk koji je postavljen između njih. Osim globne čaure, na njemu se nalaze i pripoji ligamenata i mišića koji učestvuju u svim pokretima donje vilice.

Bol i preskakanje viličnog zgloba

Funkcija viličnog zgloba

Funkcija ovog zgloba je kao što mu i ime kaže da omogući pokrete donje vilice tokom govora, žvakanja i gutanja. Predstavlja jedan od najaktivnijih zglobova u čovečijem organizmu, a samim tim neretko može doći do poremećaja funkcije ovog zgloba. Poremećaji se najčešće javljaju kao preskakanje, pucketanje, pa se čak može javiti i bol. 

Simptomi problema viličnog zgloba

Osim prethodno opisanih simptoma, dešava se da osoba pored neprijatnosti u zglobu, ima i bolove u mišićima koji kontrolišu pokrete vilice, a koji se nalaze u obrazu i slepoočnom delu glave. Osim bolova, kod mišića pokretača donje vilice, moguće je osećati i određenu vrstu grča, napetosti, kao i kod svakog drugog mišića tela. Ukoliko se problemi viličnog zgloba ne prepoznaju na vreme, oni najčešće progresiraju i javljaju se novi simptomi poput glavobolje, zujanje u ušima pa i vrtoglavice.

Simptome pojave problema sa viličnim zglobom pacijenti često zanemaruju i nekada su subjektivno neprimetni. Kako godine odmiču, problemi se dodatno komplikuju i otežavaju terapiju koja se mogla sprovesti na vreme. Iz tog razloga apelujemo na sve pacijente Beo Smile Design-a da ukoliko prepoznaju simptome poput:

  • stiskanje zuba noću ili tokom dana i škripanje zubima (bruksizam),
  • trošenje griznih površina kako prednjih, tako i zadnjih zuba,
  • pucketanja ili preskakanja u viličnim zglobovima,
  • bolne osetljivosti,
  • pa čak i ograničenog otvaranja vilice.
  • defekti vratnih površina zuba,
  • povećana osetljivost zuba

Jave se svom stomatologu kako bi se obavili neophodni pregledi i analize i postavila adekvatna dijagnoza na osnovu koje će se predložiti dalji tretmani lečenja ove bolesti.