Za savršen osmeh neophodan je pravilan raspored zuba koji zavisi od mnogih faktora od kojih na neke možemo ili ne možemo uticati. To mogu biti genetske predispozicije, bolesti zuba koje se ne tretiraju i ne leče na način na koji bi trebalo. Svakako je jedan od važnih faktora je i pravilno održavanje higijene zuba. Ovo predstavlja preduslov za savršen osmeh kakav se uglavnom viđa na filmskom platnu (Hollywood smile).

ispravljanje zuba folijama

Da li je ispravljanje zuba dugotrajan proces?

Ispravljanje zuba je jedan dugotrajan proces koji zahteva posvećenost i redovnu kontrolu kod stomatologa. U tu namenu do sada su se koristile najčećše fiksne proteze koje su do sada bile neprikosnovene, ali se razvojem medicine sve češće koriste providne folije za ispravljanje zuba koje ne narušavaju estetiku lica, omogućuju brzo i lako održavanje higijene usta kao i veoma lako vraćanje.

ispravljanje zuba folijama

 

Koja je prednost providnih folija u odnosu na fiksne proteze?

Najveća prednost zubnih folija je što se mogu koristiti stalno, ali se po potrebi mogu privremeno skinuti što kod fiksnih proteza nije slučaj jer se one lepe na povšinu zuba. Ono što moramo napomenuti je da su predviđene za korekciju manjih nepravilnosti, dok se za veće moraju upotrebiti fiksne proteze. 

Za detaljan plan terapije neophodno je obaviti stručan stomatološki pregled gde će vam stomatolog predočiti koja terapija je najbolja za vas.