PRF FAKTORI RASTA

Stimulišite i ubrzajte

vaš oporavak

PRF je skraćenica za pojam „platelet-rich fibrin“ što u prevodu znači „trombocitima obogaćen fibrin“. Ovo su produkti koji se dobijaju iz pacijentove krvi i koriste se primarno u oralnoj i estetskoj hirurgiji. PRF je frakcija krvi bogata trombocitima i leukocitima, on predstavlja drugu generaciju izvora faktora rasta. Dobija se centrifugiranjem krvi pacijenta u epruvetama bez aditiva. PRF je čist i krajnji proizvod, a sadrži isključivo fibrin dobijen iz krvi pacijenta.

Krvne pločice koje se nalaze u PRF-u bogate su faktorima rasta. Prilikom aktivacije faktori rasta izlaze iz krvnih pločica (trombocita) i stimulišu na prvom mestu angiogenezu tj. stvaranje novih krvnih sudova kao i rast nove kosti u koštanim defektima. Usled toga defekt je bolje prokrvljen čime se poboljšava regeneracija. Faktori rasta takođe stimulativno utiču na rast kosti u defektu kada su u pitanju recimo parodontološke intervencije čime dodatno doprinose boljem efektu same terapije.

PRF se koristi prilikom:

• Augumentacije koštanog grebena u vilici (piriprema za ugradnju implantata),
• Parodontoloških intervencija (režanj operacije),
• Prilikom terapije recesije gingive (povlačenje desni) – membranom od PRF prekrivaju se goli vratovi i eliminiše se defekt,
• Prilikom vađenja zuba – PRF se ubacuje u defekt kako bi se umanjio gubitak koštane mase.

PRF je bezbedna metoda iz razloga što se isključivo deo lične pacijentove krvi vraća u defekt bez i jednog drugog dodatka. U novije vreme se u naprednijim stomatološkim zahvatima Fibrin koristi zbog boljeg zarastanja kosti i mekih tkiva, te služi kao idealna priprema za hirurške zahvate koji predhode implantima.

O čemu se zapravo radi?

Verujemo da ste se više nego jednom susreli s činjenicom da sami sebi najbolje možemo pomoći. Naše telo ima prirodnu sposobnost samoizlečenja. PRF metodom kroz atrakciju matičnih stanica iz tela obnavljaju se nova tkiva. Proces počinje uzimanjem krvi pacijenta, koja se daljnjom obradom kroz koagulaciju centrifugom u za to predviđenom redu, razdvaja. Ono što je zanimljivo da je proces zaista brz (12 minuta) bezbolan i jednostavan.

Odvajanjem krvi od crvenih krvnih stanica dobijamo plazmu i fibrin koje kasnije koristimo kao biološki autotransplatant tj. nakon ekstrakcije zuba na to isto mesto postavljamo fibrin i plazmu koja nam služi za ubrzavanje procesa zarastanja, te ubrzava proces prihvatanja implantata te sam proces ugradnje implatata čini bržim i sigurnijim, a nadasve bezbolnim. PRF je čist i krajnji proizvod, sadrži isključivo fibrin i plazmu dobijenu iz krvi pacijenta.

Prilikom aktivacije faktori rasta izlaze iz krvnih pločica (trombocita) i stimuliraju na prvom mestu angiogenezu tj. stvaranje novih krvožilnih sudova pa time i rast nove kosti u koštanim defektima. Posledice toga su bolja ishrana tkiva kiseonikom, čime se poboljšava regeneracija. PRF je potpuno bezopasna metoda iz razloga što se koristi isključivo pacijentova krv bez i jednog drugog dodatka. Rezultati su zaista izuzetni.