KOMPOZITNE PLOMBE

ZBOG ČEGA IZABRATI KOMPOZITNE PLOMBE?

Kompozitne plombe su današnjica savremene stomatološke prakse. Upotrebom kompozitnih materijala koji su znatno napredovali proteklih godina, moguće je uraditi kompozitnu plombu koja će se idealno uklopiti u oblik i boju prirodnih zuba ili zameniti staru amalgamsku plombu koja je esteski i fukncionalno dotrajala.

Prednost kompozitnih materijala je što se štedi zubno tkivo zbog manje preparacije u odnosu na amalgamske plombe a to je moguće zbog hemijske veze koju kompoziti ostvaruju sa zubnim tkivom.

Značajno unapređenih karakteristika i osobina u odnosu na prethodne kompozite, današnji kompozitni materijali su doživeli pravu evoluciju u stomatologiji. Takođe treba napomenuti da se u organizam ne unose teški metali koji mogu negativno uticati na zdravlje čoveka.