KOMPOZITNE PLOMBE

Kompozitne plombe su današnjica savremene stomatološke prakse. Upotrebom kompozitnih materijala koji su znatno napredovali proteklih godina, moguće je uraditi kompozitnu plombu koja će se idealno uklopiti u oblik i boju prirodnih zuba ili zameniti staru amalgamsku plombu koja je esteski i fukncionalno dotrajala. Prednost kompozitnih materijala je što se štedi zubno tkivo zbog manje preparacije u odnosu na amalgamske plombe a to je moguće zbog hemijske veze koju kompoziti ostvaruju sa zubnim tkivom. Značajno unapredjenih karakteristika i osobina u odnosu na prethodne kompozite, današnji kompozitni materijali su doživeli pravu evoluciju u stomatologiji. Takođe treba napomenuti da se u organizam ne unose teški metali koji mogu negativno uticati na zdravlje čoveka.